ลูกค้า AIS รับส่วนลด 5% กับสายการบินการูด้า Indonesia

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

สายการบิน Garuda Indonesia ร่วมกับลูกค้าเอไอเอส รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบิน (บินออกจากกรุงเทพฯ) ของสายการบิน Garuda Indonesia พร้อมรับ Facilities & Flexibilities เพิ่มเติมดังนี้

  • ฟรี Immigration Premium Lane ขาออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ
  • ฟรี Immigration Fast Track ขาเข้าสนามบินจาการ์ต้า อินโดนีเซีย
  • ฟรี Lounge ในเที่ยวบินขากลับ ที่สนามบินจาการ์ต้า อินโดนีเซีย

จองตั๋ว จองตั๋ว 1 ตุลาคม 2555 – 31 ธันวาคม 2556
เดินทาง 1 ตุลาคม 2555 – 31 มกราคม 2557
วิธีการรับสิทธิ์

1. จองผ่านระบบ eService ที่ www.ais.co.th/eService
2. โทรสำรองที่นั่งผ่านทาง Call Center ของ Garuda Indonesia ที่เบอร์ 0-2285-6470 พนักงานแนะนำให้กดหมายเลข USSD *545*152# และแจ้งรหัสเพื่อรับสิทธิ์ (แนะนำให้กดเมื่อใช้สิทธิ์จริงเท่านั้น)

เงื่อนไข

กรุณานำโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านมาเพื่อใช้ในการรับสิทธิ์ • สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลขต่อ 1 สิทธิ์ต่อ 1 วัน
• โครงการส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับตั๋วเดินทางประเภท Code Share, Labor, Seaman, Senior Citizen, Student และ Child & Infant fares
• สิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้ใช้บังคับได้แต่เฉพาะตั๋วเดินทางซึ่งได้ทำการซื้อขายในกรุงเทพและ
ออกโดยสาย การบิน Garuda Indonesia สำหรับเที่ยวบินซึ่งออกจากหรือไปยังกรุงเทพเท่านั้น
• ตั๋วเครื่องบินต้องออกโดยสำนักงานของสายการบิน Garuda Indonesia เท่านั้น
• เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของสายการบินการูด้า อินโดนีเซีย
• ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ที่มา http://www.ais.co.th/privilege/th/transportation.html