Published On: เสาร์, ต.ค. 27th, 2012

ลูกค้า AIS ลงทะเบียนรับข่าวสาร การจอง iPhone 5 ได้แล้ววันนี้ถึง 28 ตุลาคม 2555

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

ลงทะเบียนแสดงความสนใจ  iPhone 5 จาก AIS ได้ที่ http://iphone5.ais.co.th/th/register.aspx

หมายเหตุ

  • การลงทะเบียนนี้เพื่อแสดงความสนใจ ไม่ใช่การจองเครื่อง
  • รายการนี้จัดให้สำหรับลูกค้า AIS ประเภทบุคคลธรรมดา และเป็นการขายเครื่องพร้อม Package แบบรายเดือน
  • เปิดรับลงทะเบียนแสดงความสนใจตั้งแต่วันนี้ – 28 ตุลาคม 2555
  • เริ่มเปิดจอง iPhone 5 เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนแสดงความสนใจ ได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2555 เพื่อรับเครื่องวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 (00:01 น. เป็นต้นไป)

ที่มา http://www.ais.co.th/iPhone5/