ลูกค้า AIS รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบิน Sri Lankan Airlines (1 มิ.ย.56 – 30 มิ.ย.56)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอส รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ (บินออกจากกรุงเทพฯ) ของสายการบิน Sri Lankan Airlines

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2556

► ระยะเวลาในการสำรองที่นั่ง 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2556 ***
► ระยะเวลาในการเดินทาง 1 เมษายน – 31 สิงหาคม 2556

สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข / 1 สิทธิ์ / วัน

วิธีการจองตั๋วเครื่องบิน
– SriLankan Ticket & Reservation Office โทร. 02-236-8451
– E-mail: [email protected]
– แจ้งรหัสที่ได้รับจากกด *545*156# เพื่อรับสิทธิ์

เงื่อนไขการรับสิทธิเพิ่มเติม
– ราคานี้ยังไม่รวมภาษีสนามบินและค่าเชื้อเพลิง
– เงื่อนไขอื่นๆให้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดมาตรฐานของสายการบิน Srilankan Airlines

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ais.co.th/privilege