ลูกค้า เอ ไอ เอสเซเรเนดรับส่วนลดที่ร้าน FoodLoft10%ในวันเกิด

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

        สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด รับส่วนลด 10% เมื่อรับประทานอาหาร
ที่ร้าน FoodLoft ในวันเกิด

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

กรุณานำโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านมาเพื่อใช้ในการรับสิทธิ์

-สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด ที่มีวันเกิดในวันนี้เท่านั้น
สถานที่รับสิทธิพิเศษ: เซ็นทรัล ชิดลม, แจ้งวัฒนะ, ลาดพร้าว, Zen และ พัทยา
(ทุกสาขา รวม 5 สาขา)

ที่มาhttp://www.ais.co.th/serenade/th/exclusive_privileges.html