ลูกค้าเอไอเอส ซื้อตั๋วนกแอร์ จ่ายเริ่มต้นเพียง 1,200 บาท (ถึง 31 ก.ค.56)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

นกแอร์ร่วมกับ AIS จัดทำโปรโมชั่นพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้า AIS ให้คุณเดินทางในราคาสุดพิเศษ สำรองที่นั่งตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2556

ราคาพิเศษ
– 1,200 บาท/เที่ยว/ท่าน เส้นทาง กรุงเทพ-พิษณุโลก, อุดรธานี และ อุบลราชธานี
– 1,400 บาท/เที่ยว/ท่าน เส้นทาง กรุงเทพ-เชียงใหม่, เชียงราย, สกลนคร, นครพนม, หาดใหญ่, ภูเก็ต, นครศรีธรรมราช, ตรัง และ สุราษฏร์ธานี

ระยะเวลาสำรองที่นั่ง
– 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2556 (สามารถสำรองที่นั่งโปรโมชั่นพิเศษนี้ ได้ที่ เบอร์ 02-232-8355 ทุกวัน เวลา 08.30 – 19.00 เท่านั้น )

กำหนดเดินทาง
– 15 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2556 (สำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน )

หมายเหตุ
– กำหนดเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ 1 หมายเลข / 2 ที่นั่ง / เดือน
– ราคาโปรโมชั่นพิเศษนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต ถ้ากรณีนกแอร์มีนโยบายการเรียกเก็บ
– โปรโมชั่นพิเศษนี้ ไม่รวมถึงวันหยุดพิเศษ วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือเป็นวันหยุดที่ต่อเนื่องกันเมื่อรวมกับวันเสาร์และ/หรือวันอาทิตย์ อันจะทำให้วันหยุดดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป
– โปรโมชั่นพิเศษนี้ มีที่นั่งจำนวนจำกัดและอาจไม่มีบริการในบางเที่ยวบิน
– สามารถสำรองที่นั่งโปรโมชั่นพิเศษนี้ ได้ที่ เบอร์ 02-232-8355 ทุกวัน 08.30 – 19.00 เท่านั้น
– เมื่อทำการสำรองที่นั่งแล้วหากต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ให้ติดต่อที่เบอร์ 02-232-8355 ในเวลาทำการเพื่อทำการแก้ไข
– การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ชื่อผู้โดยสารและกำหนดการเดินทาง ต้องทำล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันก่อนกำหนดการเดินทางเดิม ทั้งนี้ผู้โดยสารจะต้องรับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวพร้อมทั้งเงินส่วนต่างค่าโดยสารที่เพิ่มขึ้น ด้วยตนเองผ่านทางบัตรเครดิต ทั้งนี้นกแอร์สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินที่ชำระแล้วในกรณีที่ส่วนต่างค่าโดยสารลดลง
– สายการบินนกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินใดๆ ในกรณีที่ไม่มีการใช้สิทธิ์เพื่อการเดินทางตามเงื่อนไขฯหรือผู้ใช้สิทธิ์ที่สำรองที่นั่งแล้วยกเลิกการเดินทาง
– สายการบินนกแอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบิน ตารางการบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก http://www.facebook.com/nokairlines