Published On: อาทิตย์, มิ.ย. 30th, 2013

ลุ้นรถ Ford Ranger รุ่น Wildtalk เมื่อชม The Lone Ranger ที่ major egv

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่อง The Lone Ranger ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองเพื่อเขียนรายละเอียดส่วนตัว ลุ้นรับรถ Ford Ranger รุ่น Wildtalk 1 คัน มูลค่า 889,000 บาท

เงื่อนไขการรับรางวัลและรายละเอียดรางวัล

  • จับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 31 สิงหาคม 2556 ทาง www.majorcineplex.com
  • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
  • สาขาที่เข้าร่วมรายการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี,พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ และเมกา ซีนีเพล็กซ์
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชน ตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
  • ของรางวัลนี้สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

วันที่ร่วมกิจกรรม

4 – 31 กรกฏาคม 2556

สาขาที่ร่วมกิจกรรม

พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ทุกสาขา

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก http://www.majorcineplex.com/promotion/ford-the-lone-ranger/