บัตรเครดิต SCB UP2ME ดูหนัง 80 บาททุกเรื่อง ทุกรอบ ที่ SF (หมดเขต 31 ต.ค.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ให้คุณรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในราคา 80 บาท ต่อ 1 ที่นั่ง
เมื่อชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ด้วยบัตร SCB UP2ME

รายละเอียดโปรโมชั่น    

ฟินทุกเดือน กับบัตรเครดิต SCB UP2ME บัตรเดียว คุ้มทุกวัน มันทุกเรื่อง ดูหนังในราคา 80 บาท
ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2557 (จำนวนสิทธิ์ 14,000 ที่นั่ง) 


เงื่อนไขโปรโมชั่น

1.)  ผู้ถือบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ อัพทูมี รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ในราคา 80 บาท ต่อ 1 ที่นั่ง เมื่อชำระค่าตั๋วชมภาพยนตร์ด้วยบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ อัพทูมี

2.)  จำกัดการใช้สิทธิ์ไม่เกิน 4 ที่นั่งต่อเดือนปฏิทินต่อบัตร

3.)  จำกัดสิทธิ์สำหรับโรงภาพยนตร์ในเครือเอส เอฟ รวมทั้งหมด 14,000 ที่นั่ง เฉพาะที่ นั่งประเภท Deluxe ในระบบปกติ (Digital 2D) เท่านั้น (ไม่สามารถอัพเกรดที่นั่ง หรือระบบพิเศษได้

4.)  ระยะเวลาการขอใช้สิทธิ์ระหว่างวันที่ 16 พ.ค. – 31 ต.ค. 57 หรือจนกว่าจะครบ จำนวนที่นั่งที่กำหนด แล้วแต่อย่างใดจะถึงก่อน

5.)  สิทธิพิเศษไม่สามารถ เก็บ สะสม หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้ และไม่ร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ยกเว้น Movie Day

6.)  รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ อัพทูมี เท่านั้น

7.)  ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8.)  กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

9.)  สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่มีสถานะเป็นปกติ ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืนเงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม sfcinemacity.com