นิกุยะ มา 4 จ่าย 3 ฉลองสาขาใหม่ เซ็นทรัล ขอนแก่น (ถึง 30 มิ.ย.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่นฉลองเปิดสาขา เซ็นทรัล ขอนแก่น สาขาใหม่จาก nikuya พบกับโปรโมชั่นสุดคุ้ม 2 ต่อ…

  • ต่อที่ 1 …” มา 4 ท่าน จ่ายเพียง 3 ท่าน”
  • ต่อที่ 2 …รับฟรี!!! ” บัตร Member นิกุยะ (1 ชุด/1บิล) “

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ค. – 30 มิ.ย.57 ที่ นิกุยะ สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 4

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก Oishi Food Station