นิกุยะ โปรโมชั่น “มา 4 จ่าย 3” (10 – 20 ก.ค.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

โปรโมชั่น Nikuya “มา 4 จ่าย 3” มา 4 ท่าน จ่ายเพียง 3 เท่านั้น เฉพาะสาขาเอเชียทีค ชั้น 2 (ฝั่งหอนาฬิกา) และ สาขา อยุธยาซิตี้พาร์ค ชั้น 2 เท่านั้น

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 10 – 20 กรกฎาคม 2557 นี้เท่านั้น

nikuya

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก https://www.facebook.com/oishigroup