ลูกค้า ธอส. ดูหนัง 60 บาท ทุกวัน ทุกรอบ ที่ MAJOR EGV ทุกสาขา

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

  ดูหนังกับ ธอส. ดูหนัง 60 บาท ทุกวัน ทุกรอบ ทุกสาขา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าคนสำคัญทุกท่าน ทุกวัน ทุกเรื่อง ทุกรอบ เพียงแสดงบัตร ATM ธอส. มายื่นที่ หน้า จุดจำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์

เงื่อนไข

  • สิทธิพิเศษเมื่อลูกค้า ธอส. แสดงบัตร ATM ธอส. รับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ 60 บาทต่อ 1 ที่นั่งปกติ ระบบฉายปกติ และ/หรือ ระบบฉายดิจิตอล 2 D ได้ทุกวัน ทุกรอบ ทุกสาขาทั่วประเทศ ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ,อีจีวี ทุกสาขา,พารากอน ซีนีเพล็กซ์,เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ ,พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์และเมกา ซีนีเพล็กซ์
  • สงวนสิทธิ์ ลูกค้าบัตร ATM ธอส . 1 ใบ สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการจัดโปรโมชั่นหรือจนกว่าโควต้า 3,000 ที่นั่งแรกหมดลง ทั้งนี้ผู้ถือบัตร ATM 1 ใบ สามารถใช้สิทธิ์แลกซื้อบัตรชมภาพยนตร์ราคาพิเศษได้ไม่เกิน 2 ที่นั่ง ทั้งนี้การจัดสรรจำนวนสิทธิ์ เป็นไปตามระบบของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์
  • สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขาย ไม่สามารถแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสด
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไข หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

วันที่ร่วมกิจกรรม

1 ธ.ค.2555 – 31 พ.ค.2556

สาขาที่ร่วมกิจกรรม

พา รากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ทุกสาขาทั่วประเทศ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.majorcineplex.com/promotion/ghbank-promotion/