Published On: อาทิตย์, พ.ค. 5th, 2013

ซื้อตั๋ว IRON MAN 3 ทุก 2 ที่นั่ง ลุ้นรับ มาสด้า บีที-50 (1-31 พ.ค.56)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

เพียงซื้อบัตรชมภาพยนตร์ IRON MAN 3 ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองเพื่อเขียนชื่อ เบอร์โทร
หย่อนกล่องรับชิ้นส่วน (พิเศษ สมาชิก M GENERATION รับคูปองเพิ่ม 1 ใบ)


เงื่อนไขการรับรางวัลมาสด้า บีที-50 โปร ราคา 594,000 บาท 

  • ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ IRON Man 3 ทุก 2 ที่นั่ง รับคูปองชิงโชค 1 ใบ
  • เริ่มส่งคูปองได้ตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2556 จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
  • จับรางวัลและประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 ทาง www.majorcineplex.com
  • ผู้โชคดีจะต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดก่อนรับรางวัล
  • สาขาที่เข้าร่วมรายการ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ,อีจีวี ,พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, และ เมกา ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • พนักงานของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประชาชนตรงกับที่ระบุบนคูปองเท่านั้น โดยผู้โชคดีจะต้องนำบัตรประชาชนมาใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล (กรณีเป็นเด็ก ให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตน ว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทนได้)
  • ของรางวัลนี้ไม่สามารถมอบหรือ โอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่น หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

วันที่ร่วมกิจกรรม

1 – 31 พฤษภาคม 2556

สาขาที่ร่วมกิจกรรม

พารากอน ซีนีเพล็กซ์, เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์, พาราไดซ์ ซีนีเพล็กซ์, เมกา ซีนีเพล็กซ์, เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และอีจีวี ทุกสาขาทั่วประเทศ

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก http://www.majorcineplex.com/promotion/mazda-IRON-MAN-3/