Published On: อาทิตย์, ก.ค. 29th, 2012

ฉลอง 16 ปีวัตสัน โปรทุกชิ้น 16 บาท แจกรางวัลมากมาย

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

ฉลอง 16 ปีวัตสัน ฉลองยิ่งใหญ่แจกรางวัลทุกวัน รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

เมื่อชื้อสินค้าใดๆในร้านวัตสันครบ 300 บาท ขึ้นไป ลุ่นรางวัลทุกวันวันละ 1 รางวัล

ระยะเวลาโปรโมชั่น 26 ก.ค. ถึง 22 ส.ค. 2555

 

โบรชัวร์สินค้าทุกชิ้น 16 บาท