งาน USA Fair 2014 @ CentralWorld” (30 พ.ค. – 1 มิ.ย.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงาน “USA Fair 2014 @CentralWorld”
อุดหนุนผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมจากประเทศสหรัฐอเมริกา
จัดโดยสถานทูตสหรัฐอเมริกาและหอการค้าอเมริกันประจำประเทศไทย

ระยะเวลาจัดงาน ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณลานกิจกรรม ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก CentralWorld | เซ็นทรัลเวิลด์