งานเปิดบั้นท้าย 4 @ ลานหน้า CENTRAL WORLD (7 – 8 มิ.ย.57)

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

งาน เปิดบั้นท้าย 4 ที่เหล่าเด็กแนวรอคอย กำลังจะกลับมา เตรียมตัวจัดเต็มมาร่วมงาน และช้อปปิ้งกันให้สนุก งานนี้สนับสนุนโดย cheeze looker snack

ระยะเวลาจัดงาน ในวันที่ 7 – 8 มิ.ย.2557 นี้ ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ที่มาข่าวโปรโมชั่นจาก https://www.facebook.com/CentralWorld