Published On: อาทิตย์, ส.ค. 5th, 2012
ไม่มีหมวดหมู่

กิจกรรม ฟาร์มเฮ้าส์เค้กโรล “นุ่มเต็มฟีล” ลุ้นรับ New iPad 16GB

Share This
-- พื้นทีโฆษณา advertisement --

ร่วมสนุกกับฟาร์มเฮ้าส์เค้กโรลในกิจกรรม.. “นุ่มเต็มฟีล รับ THE New iPad”
ลุ้นรับ The New iPad รุ่น Wi-Fi 16 GB มูลค่าเครื่องละ 16,500 บาท จำนวน 30 เครื่อง
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.facebook.com/farmhousethai หรือ www.farmhouse.co.th
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2555

วิธีการร่วมรายการ
รวมแก็งค์ให้ได้ 3 คน และถ่ายวิดีโอคลิปการกินฟาร์มเฮ้าส์เค้กโรลรสชาติใดก็ได้ ให้ได้อารมณ์นุ่มเต็มฟีล
โพสต์คลิปสุดมันส์ ครีเอทีฟสุดฤทธิ์
ชวนเพื่อนมาโหวตเยอะๆ ใครได้คะแนนโหวตรวมกับคะแนนจากคณะกรรมการสูงสุด 10 ทีม
รับไปเลย New iPad 3 เครื่อง ต่อ 1 แก็งค์!!!

เกณฑ์การตัดสินและการแจกของรางวัล

1. กติกาการตัดสิน ทางบริษัทฯ จะตัดสินจากคะแนนโหวตผ่านทางเฟสบุ๊คบนหน้าแอพลิเคชั่นของกิจกรรม “นุ่มเต็มฟีล รับ New iPad” เท่านั้น โดยทีมที่ได้รับคะแนนโหวตรวมกับคะแนนจากคณะกรรมการสูงสุด 10 ทีมจะได้รับของรางวัลเป็น The New iPad รุ่น Wi-Fi 16GB จำนวนทีมละ 3 เครื่อง
2. ภาพในวีดีโอคลิปที่ส่งเข้ามาร่วมกิจกรรมต้องแสดง/สื่อถึงการใช้ผลิตภัณฑ์เค้กโรลของฟาร์มเฮ้าส์
และความยาวของคลิป ควรมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วินาที ทั้งนี้ขนาดของไฟล์ไม่ควรเกิน 3MB เพื่อความเหมาะสมในการอัพโหลดไฟล์
3. ผู้ร่วมกิจกรรมและสมาชิกในทีมต้องอยู่ทีมใดทีมหนึ่งเท่านั้นและแต่ละทีมสามารถส่งคลิปวีดีโอได้เพียง 1 เรื่อง
4. ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถเชิญชวนเพื่อนๆ ให้เข้ามาร่วมโหวตได้ โดยสามารถกดโหวตได้วันละ 1 ครั้ง
โดยสมาชิกในทีมที่ส่งวีดีโอคลิปเข้ามาร่วมกิจกรรมสามารถร่วมโหวตได้
5. เกณฑ์การตัดสินใช้คะแนนจากการโหวตคิดเป็นร้อยละ 60 รวมกับคะแนนจากคณะกรรมการตัดสิน ร้อยละ 40
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็น Fan ของ FarmhouseThai Facebook
7. ของรางวัล The New iPad รุ่น Wi-Fi 16 GB มูลค่าเครื่องละ 16,500 บาท จำนวน 30 เครื่อง รวมมูลค่า 495,000 บาท
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดที่มีชื่อและนามสกุลในบัตรประชาชนตรงตามที่
ลงทะเบียนไว้ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
(กรณีเป็นเด็กให้ผู้ปกครองนำหลักฐานมาแสดงตนว่าเป็นผู้ปกครองเพื่อขอรับรางวัลแทน)
9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
10. พนักงานบริษัท เพรซิเดนท์เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน) บุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการจัดรายการและครอบครัว
ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
11. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
12.วีดีโอคลิปที่ผู้ร่วมกิจกรรมส่งเข้ามาถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ และสามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์
โครงการของบริษัทฯได้
13. หากมีทีมได้รับคะแนนโหวตเท่ากัน ผู้จัดกิจกรรมขอถือสิทธิ์ขาดในการเลือกผลงานที่ส่งเข้าประกวดก่อน
14. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัลในมูลค่าเท่าเดิมหรือมากกว่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
16. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่ Application ถูกถอดออก หรือลบออกจากระบบในระหว่างระยะเวลาของกิจกรรม
การประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล

1. ประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับคะแนนสูงสุดจำนวน 10 ทีม ในวันที่ 10 กันยายน 2555
2. สามารถตรวจสอบรายชื่อทีมที่ได้รางวัลได้ที่ www.facebook.com/FarmhouseThai หรือ www.farmhouse.co.th